BAHAYA SYIAH!!! SYIAH BUKANLAH SALAH SATU CABANG MAZHAB TETAPI IA ADALAH ALIRAN SESAT KERANA MENGKAFIRKAN SAHABAT RASULULLAH SAW

Sekiranya diteliti sejarah dan perubahan mengenai Syiah, kita akan dapati bahawa ajaran Syiah telah berubah daripada satu bentuk kepercayaan kepada kepercayaan yang pelbagai dan nama-nama yang berbeza antara satu firqah (pecahan) dengan firqah yang lain. Menurut seorang sarjana Syiah, An-Naubakhti dalam kitabnya menyenaraikan lebih kurang 300 firqah Syiah. Oleh sebab itu, kebanyakan ulama tidak memanggil … Continue reading BAHAYA SYIAH!!! SYIAH BUKANLAH SALAH SATU CABANG MAZHAB TETAPI IA ADALAH ALIRAN SESAT KERANA MENGKAFIRKAN SAHABAT RASULULLAH SAW