Home Kemanusiaan/Motivasi ISLAM MENGANJURKAN UMATNYA BERKASIH SAYANG TERHADAP SEMUA MAKHLUK DEMI MEMBENTUK...

ISLAM MENGANJURKAN UMATNYA BERKASIH SAYANG TERHADAP SEMUA MAKHLUK DEMI MEMBENTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

651
0

Mutakhir ini, ramai yang masih lagi keliru tentang bentuk ajaran agama Islam sebenar yang dibawa oleh junjungan, Rasulullah SAW. Ada yang menganggap agama Islam adalah agama yang mempromosikan kekerasan dan mengeksploitasikan banyak hal-hal yang sensitif. Hakikatnya, ini ternyata tuduhan tidak berasas yang datangnya daripada musuh-musuh Islam.

Ini merupakan satu cabaran kepada umat Islam untuk membela dan memberi kefahaman kepada masyarakat tentang Islam. Agama Islam merupakan agama yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi Muhammad SAW.  Perkataan Islam sendiri membawa maksud aman dan sejahtera selain merujuk kepada penyerahan diri manusia kepada kehendak dan larangan Allah SWT. Bukan itu sahaja, Islam juga sangat menitikberatkan para umatnya untuk berkasih sayang dan mengukuhkan tali silaturrahim.

Sabda Rasulullah SAW:

“Sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi”. Kemudian mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, semua kami pengasih”. Rasulullah SAW bersabda kembali, “Kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya (mukmin), tetapi bersifat umum (untuk seluruh umat manusia” (HR at-Thabrani)

Pelbagai bukti yang boleh dilihat daripada umat Islam di negara ini apabila mereka bersatu ketika di dalam kesusahan. Sebagai contoh, semasa gelombang pertama COVID -19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerajaan. Umat Islam bersatu hati membantu kesusahan rakyat tidak kira bangsa dan agama. Apa yang penting, mereka bahagia kerana dapat membantu meringankan beban masyarakat.

Islam adalah agama yang benar dan selalu menyemai kasih sayang di muka bumi. Ini kerana kasih sayang membentuk kehidupan masyarakat yang sejahtera. Daripada kasih sayang itu akan lahirlah sifat sabar, prihatin, bertolak ansur dan toleransi, lemah lembut, sopan santun, pemaaf dan banyak lagi sifat mahmudah dan nilai-nilai positif yang lain.

Firman Allah SWT:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang” (QS Maryam: 96)

Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)