Home Hizbut Tahrir BAHAYA HIZBUT TAHRIR!!! STRATEGI PERJUANGANNYA UNTUK MENEGAKKAN SISTEM KHILAFAH ISLAMIYAH BOLEH MEMBENTUK...

BAHAYA HIZBUT TAHRIR!!! STRATEGI PERJUANGANNYA UNTUK MENEGAKKAN SISTEM KHILAFAH ISLAMIYAH BOLEH MEMBENTUK PEMIKIRAN KE ARAH EKSTREMIS DAN TERORIS

921
0


.
Hizbut Tahrir merupakan gerakan Islam transnasional yang bergerak dalam dakwah dan politik dengan tujuan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah di muka bumi. Melihat daripada cita-cita besar Hizbut Tahrir tersebut, ianya bererti tujuan mendirikan Khilafah Islamiyah tersebut berlaku secara global.
.
Perkembangan Hizbut Tahrir sebagai organisasi politik yang didakwa sebagai berideologi Islam dengan misi global perlu dilihat sebagai isu internasional yang berpotensi mengancam kestabilan dan keamanan global. Hizbut Tahrir pada awalnya yang didirikan oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani cenderung menggunakan cara dan kaedah perjuangan yang berbentuk persuasif, jauh dari kekerasan apalagi tindakan terorisme untuk menjalankan misinya.
.
Namun, pada akhir 1980an struktur kepimpinan Hizbut Tahrir yang beralih ke generasi muda merasakan Hizbut Tahrir tidak progresif dalam upaya pencapaian misi tersebut. Oleh itu, gerakan terkini lebih memperlihatkan satu gerakan Islam secara global dan berpusat di mana visi politiknya adalah untuk menyatukan identiti-identiti Islam di seluruh dunia di bawah kekuasaan Khilafah Islamiyah.
.
Berdasarkan posisi dan sikap yang diambil oleh Hizbut Tahrir tersebut ianya telah menepati ciri-ciri yang boleh dikategorikan sebagai pasca pembentukan gerakan ektremisme dan terorisme.
Jika di negara luar seperti Filipina dan Indonesia, isu kemiskinan dilihat sebagai daya tarikan utama rakyat negara terbabit menyertai kumpulan-kumpulan pelampau dan ekstremis.
Namun, ianya berbeza dengan di Malaysia dimana ideologi yang disebarkan oleh kumpulan-kumpulan pelampau dan ekstremis dilihat menjadi punca utama mereka terjebak dalam kegiatan itu. Malah ideologi untuk pembentukan negara Islam walaupun terpaksa melakukan tindakan terorisme adalah menjadi satu daya tarikan terutamanya kepada generasi muda yang jahil agama tetapi merasa terpanggil untuk membela umat Islam yg dianggap tertindas di mana-mana sekarang ini
.
Oleh sebab itu, kita perlu awasi dan memantau perkembangan gerakan Hizbut Tahrir di Malaysia sebelum mereka berjaya membentuk gerakan ekstremis bersama rangkaian Hizbut Tahrir lain di peringkat global sehingga boleh mengganggu gugat kemanaan negara ini khususnya dan dunia amnya.
.
Sumber: Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 17(1), 2018